Фирма ВЕСИ 2015

Свържи се с фирма ВЕСИ 2015

„Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и продажба на селскостопански продукти; изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен превоз на пътници и товари; таксиметров превоз; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос, износ и реекспорт; външнотърговска дейност; лизинг. ”.

гр. Дупница, ул. Св.Иван Рилски 121