Фирма ВЕТИЛ 79

Свържи се с фирма ВЕТИЛ 79

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; агентска дейност; внос и износ на стоки; комисионни сделки; спедиционни и превозни сделки; транспортни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски, ресторантьорски или други услуги; туристическа и туроператорска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; ремонтна дейност; изработване и монтаж на дограма; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона.

с. Равадиново, ул. “Черно море” 6