Фирма Вход А

Свържи се с фирма Вход А

Управление и обслужване на жилищни сгради в режим на етажна собственост, професионален домоуправител, поддръжка и управление на сгради и имоти, санитарно – хигиенно обслужване на общите части на жилищни и обществени сгради, управление и стопанисване на недвижима собственост по възлагане на собственици, извършване на дейност като застрахователен брокер, консултантска дейност, предприемачество, посредничество и търговия с недвижими имоти и всякакви други дейности, които не са забранени от нормативните актове.

с. Владая, ул. Любомир Миланов 68