Фирма Ви Ди Ейч Естейт

Свържи се с фирма Ви Ди Ейч Естейт

Строителство и строителни дейности, вътрешно и външнотърговска дейност, покупка на стоки, активи или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, агентство и маркетинг на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни, сделки, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.

гр. София, ул. Сребърна 15