Фирма ВИ ЕМ КОЛЕКТ 3

Свържи се с фирма ВИ ЕМ КОЛЕКТ 3

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСИТЕ И ТЕХНИКАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА, ПРОМОТИРАНЕ И МАРКЕТИНГ, РАЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И СЪЗДАВАНЕ НА АНАЛИЗИ ВЪЗ ОСНОВА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕНСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. акад. Борис Стефанов 35