Фирма ВИ ПИ АГРО

Свържи се с фирма ВИ ПИ АГРО

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ПРОИЗВОДНИ; МЕЛНИЧАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС И ИЗНОС В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗА КОИТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ОСОБЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ И НЯМА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО И В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.