Фирма ВИ СИ ЕС

Свържи се с фирма ВИ СИ ЕС

Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, транспортна, превозна, туристическа дейност, дейност на търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, куриерски и пощенски услуги, посредничество или предоставяне на други услуги, преводи и легализация на документия, издателска дейност, продажба и сервиз на селскостопанска техника, услуги със селскостопанска техника, автомонтьорски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ по предмета на дейност, производство и преработка на селскостопанска продукция, реализация на инвестиционни проекти в областта на земеделието и туризма, покупка на земеделски земи, арендуване и наемане на земеделски земи, както и извършване на други дейности, незабранени от закона.