Фирма ВИХРОТЕХ

Свържи се с фирма ВИХРОТЕХ

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХЛАДИЛНО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ; ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И В ЧУЖБИНА; ВНОС-ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, СЪОБРАЗНО УТВЪРДЕНИ РЕЖИМИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; НОУ-ХАУ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. ул. Пловдивско поле 11