Фирма Вииенергия

Свържи се с фирма Вииенергия

Продажба на фотоволтаична и друга техника за алтернативно добиване на енергия, инженеринг, производство и продажба
на електрическа и топлинна енергия, производство на БИОЧАР, осъществяване пренос на електрическа, топлинна енергия , както и транзитен пренос на природен газ, разпределение на електрическа енергия и газ, съхраняване на природен газ, осъществяване доставка и снабдяване с природен газ и електрическа и топлинна енергия , търговия с електрическа енергия, организиране на пазар на електрическа енергия. Преработка на селскостопански отпадъци, , представителство и агентство на наши и чужди фирми, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодатество.

гр. Русе, ул. Кирил Старцев 3