Фирма Вики Дизайн

Свържи се с фирма Вики Дизайн

Производство и продажба на продукти с битово и промишлено предназначение. Покупка на стоки с цел препродажба в техния първоначален или преработен вид. Продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и консултантски услуги. Дейности в областта на информационните технологии, дизайн.
Ремонт на компютри и периферни устройства за тях, телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения, битова електроника, електроуреди и друго оборудване, както и всяка друга незабранена от закона дейност, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

Телефон: 0899238404