Фирма ВИКИ СД 09

Свържи се с фирма ВИКИ СД 09

ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ: ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; СДЕЛКИ В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ: РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОКУПКА ИЛИ СТРОЕЖ, ИЛИ ОБЗАВЕЖДЕНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.