Фирма Вили Арт Фешън

Свържи се с фирма Вили Арт Фешън

търговия и покупко-продажба на дрехи; производство, изкупуване, преработка и продажба на стоки; търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид, техният внос и износ, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки и/или дейност – след получаване на такова

гр. София, ул. ул. Света гора 17