Фирма ВИЛИ и ИВИ

Свържи се с фирма ВИЛИ и ИВИ

Фризьорски услуги; Енергийни сеанси; Масажни услуги; Маникюр и педикюр; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Търговско представителство и посредничество; Внос и износ на стоки от
всякакъв произход; Производство на продукция с цел продажба; Консултантска дейност; Посредническа и комисионна дейност; Рекламна, информационна дейност, маркетинг, както и всички други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от българското законодателство.

гр. Варна, ул. УЛ. ХАН ПРЕСИЯН 1

Телефон: +359 888 498134