Фирма ВИЛИ СТАР-2111

Свържи се с фирма ВИЛИ СТАР-2111

Търговско представителство и посредничество, производство и търговия (вътрешна и външна) на едро и дребно с всички видове стоки и имущества незабранени от законодателството, комисионна, лизингова, спедиторска и транспортна дейност, включително пътнически таксиметров транспорт и даване под наем на автомобили, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски услуги, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки водени по търговски начин и позволени от закона, продажба на стоки от собствено производство, както и всички други сделки, дейности и услуги незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.

гр. Сливен, ул. ул. “Шипка” 43

Телефон: 0888631632