Фирма Вилмар Хоум

Свържи се с фирма Вилмар Хоум

покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговия със стоки за дома, сувенири и аксесоари, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. София, ул. ул. Добромир Хриз 7