Фирма Винойл

Свържи се с фирма Винойл

Транспортни услуги, включително морски транспорт, спедиция, посредничество в морския и сухоземния транспорт търговия на едро и дребно, внос и износ, отдаване под наем, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и извършване на всякакви други дейности, разрешени от действащото българско законодателство при спазване на всички приложими лицензионни, регистрационни или други законови изисквания.

гр. София, ул. Три Уши 6

Телефон: 029814913