Фирма ВИОНА

Свържи се с фирма ВИОНА

Салон за красота, фризьорски, козметични и масажни услуги, маникюр и педикюр. Покупка, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Стопанисване на автомивки и сервизи за авторемонтни услуги, покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с хранителни, промишлени и битови стоки и изделия, търговско посредничество и представителство, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни и всякакви други допустими от закона услуги на граждани и фирми в страната и чужбина осъществявани по търговски начин.