Фирма ВИП ГАЛЕРИЯ

Свържи се с фирма ВИП ГАЛЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕТО ИМ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА И ПРОДАЖБАТА ИМ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТУРОПЕРАТОРСКИ, ТУРАГЕНТСКИ И ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ -ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, АВТОМОНТЬОРСКИ УСЛУГИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ.

гр. Приморско, ул. ул. “Азине” 9А