Фирма ВИП КАР ТРЕЙД

Свържи се с фирма ВИП КАР ТРЕЙД

Внос, износ и търговия с нови и употребявани автомобили и мотоциклети. Автосервизна, автомонтажна и авторемонтна дейност. Търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, счетоводни услуги, вътрешна и външна търговия и услуги. Складова дейност. Транспортна и спедиторска дейност. Консултантска, рекламна, маркетингова и информационна дейност. Търговия с недвижими имоти. Производство на стоки на леката и хранително-вкусовата промишленост, внос, износ и дистрибуция на такива стоки, изкупуване, преработка и обработка на селскостопанска продукция, строителство и сделки с недвижими имоти, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговия с автомобили в страната и чужбина, ремонт, поддръжка, лизинг и отдаване под наем на автомобили, превозна дейност в страната и чужбина на пътници и товари, посредничество при наемане на работа в страната и чужбина, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Камен дял 3