Фирма ВИПШИША

Свържи се с фирма ВИПШИША

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сделки с тютюневи изделия; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; строителни и ремонтни дейности; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и други търговски сделки, незабранени с нормативен акт.

гр. Созопол, ул. Тюлен 3