Фирма ВиС Митеви

Свържи се с фирма ВиС Митеви

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Производство с цел продажба на стоки собствена продукция-зърнени, маслодайни и други култури от леката, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, земеделска, животинска и производните и продукция. Търговско представителство и посредничество,комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност. Превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и консултантски услуги, или предоставяне на други услуги. Сделки с интелектуална собственост, бартерни и реекспортни сделки. Транспортна дейност в страната и чужбина и по предмета на дейност. Външно търговски сделки по целият предмет на дейност. Както и всяка друга дейност, незабранена от Закона, като при необходимост, за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения.

с. Безмер, ул. Никола Вапцаров 8