Фирма Вистра Профешънъл Сървисис

Свържи се с фирма Вистра Профешънъл Сървисис

предоставяне на персонал, осигуряване на временна работа, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения и извършване на необходимите регистрации, когато такива се изискват от закона)