Фирма ВиТ МЕТАЛ

Свържи се с фирма ВиТ МЕТАЛ

Производство, търговия и покупка на всякакви стоки и метални изделия с цел продажба в първоначален или преработен вид, маркетинг, външна и вътрешна търговия, посредничество, съхранение, изкупуване, преработка и търговия с животински продукти, селскостопанска и промишлена продукция, ремонт на машини, авторемонтна и автосервизна дейност, автотранспортна дейност, ремонт и абонаментно потдържане на битова техника, строителство, рекламна дейност, хотелиерство и туристически услуги, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлекателни игри, фризьорство, козметика и всички други дейности незабранени от закона.

гр. Русе, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 130