Фирма ВИТАКОМ 7

Свържи се с фирма ВИТАКОМ 7

Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закон за счетоводството; независим финансов одит на годишен финансов отчет; консултантски и рекламни услуги; търговия на едро и дребно в и извън страната с хранителни и промишлени стоки; таксиметрова дейност; ресторантьорство, продажба на алкохол и цигари (след получаване на съответното разрешение за това); хотелиерство; транспортни и туристически услуги; търговско представителство и посредничество; монтаж и поддръжка на оборудване; външноикономическа дейност; строителство и продажба на недвижими имоти; наем на персонал; производство и търговия с електрическа енергия; извършване на други дейности и услуги, които не са забранени от действащото законодателство.

гр. Габрово, ул. ул. ГРАДИЩЕ 40Б

Телефон: 0335/92084