Фирма Витаприм Технолоджи

Свържи се с фирма Витаприм Технолоджи

търговия на едро и дребно; производство и търговия на хранителни добавки и лекарствени средства; търговия с лабораторни, измервателни и изпитателни апарати и тяхната поддръжка; търговия с индустриално оборудване; внос и износ на стоки от всякакъв тип; компесаторни и бартерни сделки; търговсмко представителство и посредничество; консултантски услуги; рекламна дейност и всякакви други дейности , незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след полчуване на същото