Фирма ВИТЕНБЕРГ

Свържи се с фирма ВИТЕНБЕРГ

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; Промишлено и гражданско строителство, строително предприемачество, търговия с недвижими имоти, търговия със строителни материали и други стоки, проектиране, консултантски услуги, транспортни услуги, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.