Фирма ВИТИС АГРО 93

Свържи се с фирма ВИТИС АГРО 93

Търговия с препарати за растителна защита и семена, торове и селскостопански инвентар;покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален ,преработен или обработен вид ;продажба на стоки от собствено производство ;търговско представителство и посредничество ;комисионни , спедиционни и превозни сделки , складова и лизингова дейност; хотелиерство , ресторантьорство , рекламни , информационни ,програмни ,импресарски или други услуги; покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност ,незабранена със закон.

гр. Сандански, ул. Бистрица 7