Фирма ВЛАД 2017

Свържи се с фирма ВЛАД 2017

изкопни дейности, проектиране, изграждане и ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи; ремонтна, строителна, монтажна и строително – монтажна дейност; покупко – продажба, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти; хотелиерство; туристически услуги; ресторантьорство; увеселителни заведения; търговско представителство и посредничество; транспортна и спедиторска дейност; рекламни, информационни, програмни услуги; комисионни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг; всякакви други, незабранени със закон сделки или услуги, като за тези, за които се изисква разрешение – след получаването му.

гр. Балчик, ул. ул. “Бачо Киро” 3А