Фирма ВМД лоджистик

Свържи се с фирма ВМД лоджистик

спедиционна, складова, логистична, транспортна и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; ресторантьорска и хотелиерска дейност; производство и търговия със земеделски продукти; услуги предоставяни на физически и юридически лица, търговска дейност в страната и чужбина с всички видове промишлени и хранителни стоки; техническо обслужване, ремонт и подръжка на автомобили; консултантски дейности; производство на стоки за бита и промишлени стоки.

гр. Варна, ул. ул. МОРЯШКА 7