Фирма ВОДОКАНАЛСТРОЙ – АКВАНТА

Свържи се с фирма ВОДОКАНАЛСТРОЙ – АКВАНТА

производство и търговия със стоки и услуги; комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки; вътрешен и международен транспорт; проектиране, ниско и високо строителство; ремонтни дейности; покупко-продажба на недвижими имоти; посредничество; външнотърговски сделки и всякакви други, незабранени от закона сделки.