Фирма ВСЕЛЕНА 2021

Свържи се с фирма ВСЕЛЕНА 2021

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки свързани с дърводобив, сеч и извоз на дървен материал; лицензионни сделки; сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

гр. Средец, ул. Васил Коларов 97

Телефон: 0885444996