Фирма ВУНШ

Свържи се с фирма ВУНШ

кафе аперитив, ресторантьорство, хотелиерство, кафетерия, търговия на едро и дребно с ново облекло и употребявано, търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, включително и на рекламни продукти, шивашки услуги, производство и строителна и строително-предприемаческа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионни, консигнационни, спедиционни, бартерни, превозни и складови сделки в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, външнотърговска дейност-импорт, експорт, реекспорт, както и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона дейности /след снабдяване с лиценз, разрешителни или други необходими документи за всяка дейност, за която закона изисква такава/.