Фирма ВуП ТРЕЙДИНГ

Свържи се с фирма ВуП ТРЕЙДИНГ

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, консултантски услуги, туристическа дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона

гр. София, ул. ул. Карамфил 14