Фирма ЯДЖИ

Свържи се с фирма ЯДЖИ

производство, закупуване, продажба, внос, износ и дистрибуция на хранителни продукти, продажба на стоки от собствено производство, разкриване на заведения за обществено хранене, външно и вътрешнотърговска и посредническа дейност с всякакъв вид стоки, търговия на едро и дребно; всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона

гр. Велико Търново, ул. ул.”Никола Габровски” 41