Фирма ЯХТ МЕНИДЖМЪНТ

Свържи се с фирма ЯХТ МЕНИДЖМЪНТ

Търговия на едро и дребно, отдаване под наем на моторни и ветроходни яхти, лодки, катери и други общи водоплавателни средства и частите за тях; внос и износ; гаранционна и следгаранционна поддръжка, проектиране, строителство и ремонт на водоплавателни средства; отдаване на яхти под наем /чартър/; организиране на туристически мероприятия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; стоков контрол; продажба на горива, петрол и петролни продукти; сделки с интелектуална собственост покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

гр. Бургас, ул. Сердика 2Б

Телефон: 056/819176