Фирма ЯНИ Груп

Свържи се с фирма ЯНИ Груп

Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с метални изделия; изделия от дървен материал; транспортна дейност; спедиционни и логистични услуги; сервизни услуги; складиране; продажба на стоки от собствено производство; външно-търговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; разработване и поддържане на софтуерни продукти; компютърни системи; разработване и внедряване на ЕРП системи и системи за управление на бизнеса, консутантски услуги, програмно осигуряване, селскостопанска дейност, производство и продажба на селскостопански стоки и всяка друга незабранена от закона дейност.

с. Ягодово, ул. ул. Марица 3