Фирма ЯНИЦА ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Свържи се с фирма ЯНИЦА ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Индивидуална практика за извънболнична дентална медицинска помощ; диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации и профилактика; предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване на извършването на медицински дейности и манипулации, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства и медицински пособия, извършване на експертиза на временна не трудоспособност, извършване дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, издаване на документи свързани с денталната дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.

с. Сатовча, ул. Еделвайс 1