Фирма ЮНА – 2021

Свържи се с фирма ЮНА – 2021

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ХОСТИНГ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ, БЕЗ БИОТЕХНОЛОГИИТЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНГРЕСИ И ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

гр. Добрич, ул. УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1