Фирма Юнисън Диджитал

Свържи се с фирма Юнисън Диджитал

Вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки; Внос и износ; Търговия, включително и онлайн търговия; търговия с внесени или със стоки собствено производство; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна, информационна и консултантска дейност; покупка, менажиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и транспортна дейност; проектиране, строителство и ремонт; сделки с интелектуална собственост; инженерингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.

гр. Варна, ул. Генерал Георги Попов 9