Фирма ЮЖЕН ВЯТЪР ПЛЮС

Свържи се с фирма ЮЖЕН ВЯТЪР ПЛЮС

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос-износ; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари, включително международен транспорт; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; хотелиерство и ресторантьорство; туроператорски услуги и туристическо агентиране; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване на имоти и движими вещи под наем; лизинг; организиране на курсове за обучение, квалификационни курсове, учебни школи, семинари и други форми на преподавателска и възпитателна дейност; рент-а-кар; цялостно строителство на сгради и съоръжения; строително-монтажни услуги, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от българското законодателство

гр. Бургас, ул. ул. АНГЕЛ ДИМИТРОВ 90-Б