Фирма З. КИРИЛОВ 1

Свържи се с фирма З. КИРИЛОВ 1

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, шивашки услуги, търговско представителство и посредничество; ресторантьорство, транспорт, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, консултантска дейност, складови сделки, превозни сделки, комисионни и спедиционни сделки, строителство, туристическа, туоператорска, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна или предоставянето на други услуги; бизнес услуги, сделки с интелектуална собственост, покупки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност- внос, износ и реекспорт, обществен превоз на пътници и товари в страната и чужбина, както и всякакви други дейности незабранени от закона.

гр. Кюстендил, ул. ул. ВЛАСИНА 12