Фирма ЗАЛОЖНА КЪЩА ФП КОНСУЛТ

Свържи се с фирма ЗАЛОЖНА КЪЩА ФП КОНСУЛТ

Предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, включително злато, сребро, други благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях, след надлежна регистрация за последните в Мф по реда на ВЗ,- продажба на движимите вещи, приети в залог за обезпечаване на предоставените парични заеми, включително тези от злато, сребро, други благородни метали, скъпоценни камъни и изделия и от тях, след надлежна регистрация за последните в МФ по реда на ВЗ; работа с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях, други търговски сделки, свързани с осъществяването на дейността по занятие, съгласно чл.3 ал.1 и ал.2 от Наредба за дейността на заложните къщи, публ. ДВ бр.16 от 27.02.2009 год., при спазване на ограниченията, предвидени в ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от същия текст.

гр. Стара Загора, ул. бул. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 91