Фирма ЗАЛОЖНА КЪЩА ГОЛДЪН ДЕЙ

Свържи се с фирма ЗАЛОЖНА КЪЩА ГОЛДЪН ДЕЙ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ/СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ/; РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ, ДРУГИ СДЕЛКИ НЕОБХОДИМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА КАТО ЗАЛОЖНА КЪЩА.

гр. Враца, ул. ул. СКЛАДОВА 14