Фирма Заложна къща Гранд

Свържи се с фирма Заложна къща Гранд

Предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, вкл.злато, сребро и други благородни метали–скъпоценни камъни, изделия с и от тях, след надлежна регистрация за последните в МФ по реда на ВЗ, продажба на движимите вещи, приети в залог за преодоставените парични заеми, вкл. тези от злато, сребро, други благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях след надлежна регистрация за последните в МФ по реда на ВЗ, други търговски сделки, свързани с осъществяването на дейността по занятие съгласно чл.3 ал.1 и ал.2 от Наредбата за дейността на заложните къщи, публ. в ДВ бр.16 от 27.02.2009год., при спазване ограниченията, предвидени в чл.2 ал.3 и ал.4 от същия текст.

гр. Гурково, ул. ул. Любен Каравелов 2