Фирма ЗАНИ АУТО

Свържи се с фирма ЗАНИ АУТО

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО; ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Златица, ул. ВЕЖЕН 2б