Фирма ЗАРИ 20

Свържи се с фирма ЗАРИ 20

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия, внос, изноос и реекспорт, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; международни и вътрешни превози на товари и пътници; транспортни услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски и туристически услуги; сделки с интелектуална собственост; търговия с недвижими имоти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; консултанска дейност; отдаване под наем на МПС; лизинг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично със закон, като дейностите, за които се изисква лиценз или разрешение, се извършват след получаването им.