Фирма ЗДРАВЕЦ- СИМЕОН АНГЕЛОВ

Свържи се с фирма ЗДРАВЕЦ- СИМЕОН АНГЕЛОВ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА БИТА, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДРЕХИ И ОБУВКИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО С ЖИВОТИНСКА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНА ТЪРГОВИЯ И РЕЕКСПОРТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Телефон: 02/927 09 37