Фирма ЗЕВА 7

Свържи се с фирма ЗЕВА 7

ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР И ХАРДУЕР; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СЕРВИЗНИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

гр. Лом, ул. ул. ГЕОРГИ СПАСОВ 22