Фирма ЖАСИ 2021

Свържи се с фирма ЖАСИ 2021

покупко-продажба на стоки и услуги, чрез магазини и павилиони; продажба на стоки и услуги от собствено производство; създаване на системи за възобновяеми енергийни източници, за жилищни сгради и промишлени нужди, производство на слънчева енергия чрез възобновяеми енергийни източници за собствени нужди; посредническа дейност, транспортно обслужване на частни лица и организации в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, хотелиерски; изработка и монтаж на метални изделия и конструкции; ресторантьорство; търговия на едро и дребно; външна и вътрешна търговия; автосервизна дейност; покупко – продажба и обработка на дърва и дървен материал; внос и износ на стоки и услуги; транспортна дейност; превозна дейност; строителство на сгради и съоръжения; покупко – продажба на недвижими имоти и отдаване под наем; консултантска дейност; строителство и строителна дейност; производство и търговия на стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а при наличие на разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение