Фирма ЖЕКОВИ ЕНЕРДЖИ

Свържи се с фирма ЖЕКОВИ ЕНЕРДЖИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ.

гр. Добрич, ул. “Александър Кръстев” 26